Web | News | Blogs | Products | Videos |

Top relevant results for : Pagwawastong-Basaoproofreading

 

PROSESO NG PAGSULAT | yramenna77

Proofreading o Pagwawastong-Basa – binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling, sa gramatikaat paggamit ng salita, pati na rin ang daloy ng pagpapahayag, impormasyon at katwirang nakapaloob sa ...