Web | News | Blogs | Products | Videos |

Top relevant results for : ang sundalung pat pat

 

SUNDAY

Ito ang ikatlong wika ng Panginoon kay Dimas habang siya... Read more. 22 Apr 2011 ... Menegawan ya ing sundalung Romano para king kayang alipan (makatao ya, atin yang...