Web | News | Blogs | Products | Videos |

Top relevant results for : kauna-unahang parabula sa Israel

 

6:41 AM - HINDI-AKO-MARUNONG-MAGSALITA

Ang una, “Pakinggan mo, O Israel: Si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas.” Ang utos na ito ay malapit ... Ang Parabula ng Mabuting Samaritano ay nagbibigay sa atin ng mainam na kasagutan. ... Nararapat lamang na ang mga malalapit na kamag-anak ng mga nabilanggo ang siyang kauna-unahang magmalasakit upang bisitahin at kamustahin ang mga kapamilyang nasa kulungan. At Ikatlo ...

Filipino with Ma'am Lal: Tagisan

Ang unang pagsubok ay ang pagtibag ng bundok, pagpapatag nito at pagtatanim ng trigo na kinakailangan kinabukasan ay may mainit na tinapay na magagawa kaagad si Juan at maibibigay sa hari. Ang ikalawa ay ...... Ano ang parabula? Ang salitang parabula ay buhat sa salitang Griyego na parabole. Ito'y matandang salita na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Ito'y pagtutulad at metapora upang bigyang diin ang kahulugan.