Web | News | Blogs | Products | Videos |

Top relevant results for : mancocolam

 

Ninuno Mo, Ninuno Ko: Juan de Plasencia 3

Kinukuha ang mga ari-arian ng matanda o mancocolam, kalahati ay ibinibigay sa familia o kamag-anak ng napatay at ang kalahati ay ibinibigay sa bumitay sa matanda o mancocolam.