Web | News | Blogs | Products | Videos |

Top relevant results for : sundalong patpat ni rio alma o si virgillo s. almario

 

Ako si Genaro R. Gojo Cruz, Isang Maligayang Pagdating!

... sa soap opera o idol si Judy ... Amado V. Hernandez, Rio Alma ... sa Langit" ni Rene O. Villanueva, "Papel De Liha" ni Ompong Remigio, "Sundalong Patpat" ni Virgilio Almario ...

w2c.martin.majlis.cz

Kasama ni Aristotle, isa si Galen sa mga dakilang biyologo o biyolohista ng sinaunang ... Si Jose Palma ay isang makata at sundalong ... Francisco Arcellana · Virgilio Almario ...